Inne

Groeneveld zapewnia prawidłowe rozwiązanie dla wszelkich systemów i maszyn. W ciągu ostatnich 45 lat nazwa firmy jednoznacznie kojarzyła się z systemami smarowania. I to nie bez powodu. ‎Trudno wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie ładowarek kołowych, koparek i ciężkich naczep bez słynnych układów smarowania firmy Groeneveld.

Ale systemy smarowania, zarządzania olejem i systemy bezpieczeństwa mają znacznie szersze zastosowanie. Na przykład Oilmaster jest idealnym systemem zarządzania olejem nie tylko do autobusów i ciężarówek, lecz także do jachtów i agregatów prądotwórczych. Automatyczne systemy smarowania idealnie nadają się do smarowania żurawi na statkach technicznych. Równie uniwersalne zastosowania ma system Greensight: na przykład na maszynach torowych, specjalnych wózkach widłowych w hutach i koparkach na podwoziach kolejowych.

Zastosowania specjalne są dostępne wyłącznie na zamówienie, więc w razie potrzeby można śmiało kontaktować się z firmą Groeneveld w celu porozmawiania o możliwych rozwiązaniach.

Automatyczne smarowanie jest lepsze

Ręczne smarowanie, żurawi załadunkowych czy obrotnic siodłowych, jest nie tylko brudną i nieprzyjemną pracą, ale także zabiera cenny czas. W tym czasie samochód ciężarowy lub przyczepa może przecież jeździć i zarabiać pieniądze. W końcu chodzi o jak największą zyskowność. Podczas ręcznego smarowania smar trudniej dociera również do właściwych powierzchni, co skutkuje dodatkowym zużyciem. Automatyczne smarowanie przy użyciu automatycznego systemu smarowania Groeneveld to odpowiednie rozwiązanie, które zapewnia poważne korzyści:

 • Częste automatyczne smarowanie podczas jazdy pojazdu lub maszyny zmniejsza zużycie smaru oraz pozwala oszczędzić czas i pieniądze
 • Sprawia to również, że komponenty wymagające smarowania mają dłuższy okres eksploatacji, co z kolei oznacza niższe koszty i krótszy czas przestoju na potrzeby napraw i konserwacji oraz. . . 
 • Wyższa wartość rezydualna
 • Do 50% mniejsze zużycie smaru dzięki optymalnemu dozowaniu
 • W łożyskach i tulejach smar rozprzestrzenia się lepiej po powierzchni wymagającej smarowania dzięki temu, że smarowanie odbywa się podczas pracy maszyny
 • Ponieważ smar jest aplikowany w małych ilościach i w regularnych odstępach czasu, wokół punktów obrotu tworzy się kołnierz smarowy, który chroni przed wnikaniem zabrudzeń i wody – również podczas czyszczenia wysokociśnieniowego

Podsumowując: niższe koszty naprawy i konserwacji, niższe zużycie smaru w wyniku optymalnego dozowania i dłuższy czas sprawności maszyn.

Wyposażenie pokładowe statku

Ręczne smarowanie wyposażenia pokładowego statku zajmuje każdego dnia sporo czasu, który jest cenny. W celu zapewnienia maszynie możliwie jak najdłuższej sprawności automatyczne smarowanie to rozwiązanie, którego nie mogą zignorować nowoczesne stocznie i właściciele statków.

special_application_deck_equipment.png

Redukcja zagrożeń, zwiększenie bezpieczeństwa

Systemy kamer i wykrywania przeszkód Greensight firmy Groeneveld zapewniają doskonałe rozwiązanie na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa. Główne zalety: 

 • Ultradźwiękowy akustyczny system ostrzegawczy
 • Zwiększone bezpieczeństwo wokół pojazdu lub maszyny
 • Mniejsze ryzyko uszkodzeń i obrażeń fizycznych
 • Wydłużony czas sprawności
 • Tylko niezbędne informacje dla kierowcy lub operatora
 • W pełni zintegrowany i modułowy system
 • Pełna możliwość dopasowania do zastosowania i wymagań klientów
 • Możliwość rozbudowania o wyjątkowy alarm Smart, którego poziom głośności automatycznie dostosowuje się do dźwięków otoczenia

System wykrywania przeszkód Greensight

Greensight jest dostępny w postaci systemu wykrywania przeszkód, systemu kamer oraz jako połączenie obu z nich. Zastosowanie ultradźwięków umożliwia dokładne wykrywanie przeszkód we wstępnie ustalonych strefach. Obszar wykrywania składa się z trzech stref, z których każda ma własny poziom czułości. System można również rozbudować o czujniki zarówno z boku, jak i w górnej części wózka widłowego. W momencie wykrycia przeszkody kierowca w kabinie słyszy sygnał dźwiękowy. Następnie może on zobaczyć na wyświetlaczu, w której strefie znajduje się przeszkoda. Oznacza to, że kierowca może w pełni koncentrować się na swojej pracy i otrzymuje ostrzeżenie, kiedy tylko osoba lub obiekt wkracza do strefy detekcji.

System modułowy

System Greensight można konfigurować modułowo. Co więcej, jest to zintegrowane rozwiązanie, które można doskonale dopasować do zastosowania. Strefy bezpieczeństwa można również dostosowywać w miarę potrzeb po oddaniu systemu do użytku. Wszystkie przedstawione poniżej komponenty można indywidualne podłączać do modułu sterującego.

1. Moduł sterujący

Moduł sterujący jest najważniejszym elementem każdego systemu Greensight. W przypadku mniejszych systemów dostępny jest moduł sterujący z sześcioma podłączeniami, a dla większych systemów – moduł sterujący z 15 podłączeniami. Na tej podstawie każdy system może być budowany modułowo.

2. Czujniki

Podstawowymi komponentami systemu wykrywania przeszkód Greensight są dwa czujniki zamontowane z tyłu pojazdu. Te kompaktowe czujniki wykrywają obiekty o średnicy powyżej 75 mm. Wyświetlacz kabinowy ostrzega operatora przy użyciu kontrolek i sygnałów akustycznych.

3. Dodatkowe czujniki

System wykrywania przeszkód można rozbudować o czujniki do zamontowania na górze lub z boku maszyny lub pojazdu, co zwiększa strefę detekcji.

4. System kamer

System wykrywania przeszkód można rozbudować o system kamer Greensight, który również może służyć jako niezależny system.

5. Alarm Smart

Ultradźwiękowy system wspomagania bezpieczeństwa Greensight ostrzega operatora przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Dzięki rozbudowie systemu o alarm Smart, osoby znajdujące się w pobliżu pojazdu są również ostrzegane, kiedy system Greensight zauważy je lub przeszkodę. Dopiero wtedy następuje aktywacja alarmu Smart, który nie jest standardowo aktywny podczas cofania. Sygnał dźwiękowy włącza się więc tylko wtedy, kiedy jest to konieczne, ostrzegając osoby postronne, aby zachowały czujność. Głośność alarmu Smart jest automatycznie dostosowywana do poziomu hałasu występującego w otoczeniu.

greensight_camera_product_web.jpg

System kamer Greensight

Oprócz ultradźwiękowego systemu wykrywania przeszkód firma Groeneveld dostarcza również system kamer, który może znacznie poprawić widoczność dla operatora. Może to również rozwiązać problem martwych pól. Do monitora można podłączyć cztery kamery, a obraz z każdej z nich może być wyświetlany na dzielonym ekranie. Systemu kamer Groeneveld można używać samodzielnie lub jako dodatek do ultradźwiękowego systemu wykrywania przeszkód Greensight. Ta ostatnia kombinacja znacznie zwiększa bezpieczeństwo. Zwiększa to również komfort operatora.

Wyjątkowe właściwości

 • Wyraźne i ostre obrazy
 • Brak problemów ze skroplinami i mrozem dzięki automatycznie podgrzewanej powierzchni obiektywu
 • Możliwość rozbudowy do czterech kamer
 • Przygotowanie pod magistralę CAN
 • Duża intensywność przy natężeniu światła 0,025 luksów (dobra widzialność przy słabym oświetleniu)
 • Łatwe przełączanie pomiędzy różnymi obrazami

Pojazdy szynowe

Systemy bezpieczeństwa cechują się szerokim zakresem możliwości rozmieszczenia. Odpowiednio wyszkoleni i doświadczeni technicy są w stanie dostosować systemy idealnie do niemal wszelkich zastosowań, jakie można sobie wyobrazić. Gdziekolwiek są one zainstalowane, skutecznie przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa.

special_application_greensight_trains.png

Zawsze prawidłowy poziom oleju

Stworzony przez firmę Groeneveld system zarządzania olejem Oilmaster zapewnia, że poziom oleju jest zawsze optymalny. Ręczne sprawdzanie poziomu oleju odchodzi w ten sposób do lamusa. Zapewnia to nie tylko oszczędność czasu, ale również zapobiega uszkodzeniu silnika, a także wszystkim związanym z tym kosztom i utracie czasu. Korzystanie z systemu Oilmaster wiąże się z następującymi korzyściami:

 • Nie trzeba kontrolować poziomu oleju i uzupełniać go ręcznie – oszczędność czasu i ułatwienie pracy
 • Zawsze optymalny poziom oleju i prawidłowe właściwości oleju
 • Niższe ryzyko uszkodzeń silnika w wyniku zbyt małej ilości oleju
 • Mniej przestojów spowodowanych naprawami i konserwacją
 • Mniejsze ryzyko uszkodzeń dla drogich systemów oczyszczania spalin
 • Mniejsze zużycie oleju
 • Obniżenie nadmiernego zużycia paliwa spowodowanego zbyt wysokim poziomem oleju silnikowego
 • Mniejsza ilość oleju potrzebna podczas wymiany
 • Niższe koszty

Niezawodne działanie

Poziom oleju w silniku mierzony jest za pomocą zewnętrznego czujnika. Jeśli ilość oleju spadnie poniżej wstępnie ustawionego poziomu, system Oilmaster automatycznie dolewa pół litra oleju, zupełnie niezależnie od temperatury i lepkości. Informacje na temat ilości dodanego oleju są również automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej. Informacje te pozwalają podjąć decyzję o ewentualnej konieczności wykonania konserwacji lub naprawy silnika.

Opis systemu

schematic-drawing-olc.jpg

System zarządzania olejem Oilmaster składa się z następujących komponentów:

 1. Zbiornik oleju
 2. Jednostka pompująca
 3. Lampka kontrolna
 4. Korek/Trójnik miski olejowej
 5. Czujnik poziomu oleju

Silniki okrętowe

Oilmaster firmy Groeneveld, początkowo opracowany dla transportu drogowego, transportu publicznego, maszyn do robót ziemnych i agregatów prądotwórczych, znajduje również szerokie zastosowanie w silnikach okrętowych. Zaawansowany system zarządzania olejem firmy Groeneveld zapewnia, że olej silnikowy pozostaje na precyzyjnie ustawionym i prawidłowym poziomie przez cały czas. Poziom oleju bowiem nie powinien być zbyt niski, ponieważ może to skutkować kosztownym uszkodzeniem silnika, ale nie powinien też być zbyt wysoki, ponieważ może to prowadzić do nadmiernego zużycia oleju, wycieków oleju poza uszczelki, a wręcz uszkodzenia systemów oczyszczania spalin. Ponadto Oilmaster zmniejsza prawdopodobieństwo dodawania oleju silnikowego o niższym standardzie lub oleju silnikowego o nieodpowiednich parametrach.

special_application_olc_hd_ship_engines.png

Cztery systemy Oilmaster HD zainstalowane w ładowni statku.

CAT_marine_machine_without_logo.jpg

Oilmaster zastosowany na agregacie prądotwórczym.

We use cookies which are necessary for the proper functioning of our website. Besides those elementary cookies we also make use of cookies to collect statistics in order to optimize our website. Those cookies include Google Tag Manager (to provide content based on a certain journey), Google Analytics (inter alia for tracking the total number of visits) and Hotjar (to analyze visitor’s behavior on a single page). All for giving you the best experience possible and providing you with the right information.