Najczęściej zadawane pytania

Umieszczanie warstwy smaru pomiędzy części ruchome maszyny lub pojazdu. Warstwa smaru zapobiega kontaktowi metalu z metalem takich części jak np. sworznie, tuleje, elementy łożysk lub osi. Uniemożliwia również przedostawanie się brudu, wody i pyłu do punktu smarnego oraz zapobiega korozji. Nieprawidłowe smarowanie powoduje zużywanie się części, awarie maszyn i pojazdów, a także zwiększa koszty.

Smar jest zagęszczonym olejem i zawsze składa się z dwóch składników: oleju i zagęszczacza. Olej jest środkiem smarnym, natomiast zagęszczacz zapewnia, że olej pozostaje w miejscu nałożenia.

Rodzaj smaru określają dwa czynniki: stosunek ilości zagęszczacza do ilości oleju oraz typ stosowanego zagęszczacza. Klasyfikacja NLGI jest globalnie uznanym standardem dla określania stosunku ilości oleju do ilości zagęszczacza. Smar NLGI-0 jest najczęściej używany w zastosowaniach transportowych, natomiast smar NLGI-2 jest standardem dla maszyn drogowych i budowlanych. Typ zagęszczacza określa obszar zastosowania.

Wyróżniamy trzy sposoby smarowania: 1) ręczny, 2) automatyczny 3) scentralizowany.

Używając np. ręcznej smarownicy można dostarczyć smar do powierzchni sworzni i łożysk.

Smarowanie automatyczne polega na pompowaniu smaru ze zbiornika systemu smarowania do punktów smarnych. Ilość smaru przypadającą na punkt smarny oraz częstotliwość smarowania można precyzyjnie zaplanować.

W scentralizowanym systemie smarnym linie smarne łączą poszczególne punkty smarne w jeden łatwo dostępny punkt. Do punktu centralnego możemy podłączyć ręczną smarownicę.

  1. Systemy progresywne. Precyzyjnie dobrana dawka smaru jest po kolei dostarczana do wszystkich punktów smarnych.
  2. Systemy równoległe. Precyzyjnie dobrana dawka smaru jest równocześnie dostarczana do wszystkich punktów smarnych.

Z pompy, sterownika, zbiornika smaru, rozdzielaczy i linii doprowadzających smar do punktów smarnych.

Z pompy, sterownika, zbiornika smaru, rozdzielaczy, dozowników, linii smarnych łączących pompę z rozdzielaczami oraz linii łączących rozdzielacze z punktami smarnymi.

We wszystkich sytuacjach, w których części ruchome wymagają smarowania. Systemy smarowania Groeneveld są najczęściej stosowane w ładowarkach kołowych, koparkach, pojazdach ciężarowych, przyczepach, autobusach, urządzeniach portowych, maszynach górniczych, sprzęcie leśniczym i rolniczym.

We use cookies which are necessary for the proper functioning of our website. Besides those elementary cookies we also make use of cookies to collect statistics in order to optimize our website. Those cookies include Google Tag Manager (to provide content based on a certain journey), Google Analytics (inter alia for tracking the total number of visits) and Hotjar (to analyze visitor’s behavior on a single page). All for giving you the best experience possible and providing you with the right information.