PRIVACYVERKLARING

Indien privacywetgeving uit de Europese Economische Ruimte (“EER") van toepassing is op de verwerking van uw persoonlijke informatie, kunt u hier klikken voor meer informatie, inclusief met betrekking tot uw specifieke privacyrechten. 

Groeneveld Groep B.V. en haar wereldwijde gelieerde ondernemingen (“Groeneveld-BEKA,”ons,” “wij,” of “onze”) verzamelen en verwerken informatie over u zoals omschreven in deze Verklaring. Groeneveld-BEKA hecht waarde aan het beschermen van degenen met wie het interactie heeft. Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) bevat details over hoe Groeneveld-BEKA persoonlijke informatie die we van en over u verkrijgen als u interactie heeft met Groeneveld-BEKA verzamelen, gebruiken en delen. Lees deze Verklaring zorgvuldig door. 

Toepasselijkheid: Deze Verklaring is van toepassing op persoonlijke informatie over personen waarmee we interactie hebben tijdens de uitoefening van ons bedrijf, zoals personen die één van onze websites bezoeken of die werken voor of gerelateerd zijn aan één van onze leveranciers, klanten of andere zakenpartners. Deze Verklaring is niet van toepassing op werknemers van Groeneveld-BEKA of sollicitanten, of deelnemers aan beloningsregelingen aangeboden door Groeneveld-BEKA.  

Als u interactie heeft met Groeneveld-BEKA namens een andere persoon of entiteit, zoals door het verstrekken van of toegang hebben tot persoonlijke informatie van een andere persoon, verklaart u dat uw interacties en uitwisselingen voldoen aan toepasselijke wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Groeneveld-BEKA is niet verantwoordelijk voor schendingen van privacywetgeving resulterend uit het feit dat u heeft nagelaten om de andere persoon te informeren over hoe persoonsgegevens van die persoon zullen worden verwerkt of uit het feit dat u heeft nagelaten om de vereiste toestemming van de persoon te verkrijgen. 

Wijzigingen: Groeneveld-BEKA kan deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. De huidige Verklaring zal geldig worden bij het publiceren. Controleer regelmatig of deze Verklaring is vernieuwd. Indien vereist onder toepasselijke wetgeving, zullen we u op de hoogte brengen van wijzigingen in deze Verklaring.  

Onderdelen

 1. Welke informatie verzamelen wij?
 2. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
 3. Met wie delen wij uw informatie?
 4. Gegevensbeveiliging en bewaren
 5. Privacy van kinderen
 6. Externe koppelingen
 7. Gebruiksvoorwaarden
 8. Onderdeel EER privacywetgeving
 9. Internationaal doorgeven van uw persoonlijke informatie
 10. Uw EER privacyrechten
 11. Hoe we gebruikmaken van cookies en tools voor automatische gegevensverzameling
 12. Contactinformatie 

1. Welke informatie verzamelen wij?  

Persoonlijke informatie heeft betrekking op informatie gerelateerd aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Betrokkene”).  

Bronnen van persoonlijke informatie:

We verzamelen informatie over u en hoe u interactie heeft met Groeneveld-BEKA op verschillende manieren, ofwel direct van u of uit andere bronnen, afhankelijk van de aard van deze interacties, waaronder:

 • Informatie die u direct aan ons verstrekt. We verzamelen de informatie die u direct aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u uw contactinformatie persoonlijk, in een e-mail of brief of op een internetformulier verstrekt. 
 • Informatie die automatisch wordt verzameld of afgeleid van uw interacties met Groeneveld-BEKA. We verzamelen automatisch technische informatie over uw interacties met Groeneveld-BEKA, zoals IP-adres en browsevoorkeuren als u één van onze websites gebruikt, zie ons Cookiebeleid. 
 • Informatie van derden. We kunnen informatie ontvangen van derden over u en uw interacties met Groeneveld-BEKA, zoals uw werkgever of collega's, derden die diensten en inhoud leveren, bedrijven die lijsten met potentiële kopers verstrekken of verkopen, en anderen die interactie hebben met Groeneveld-BEKA. 

We kunnen informatie combineren die we ontvangen van de verschillende bronnen omschreven in deze verklaring, inclusief bronnen van derden en openbare bronnen (bijv. informatie die u verstrekt in een openbaar forum), met persoonlijke informatie die we onafhankelijk verzamelen en vervolgens gebruiken of onthullen voor de hieronder aangegeven doelen voor zover dit wettelijk is toegestaan en gebaseerd op ons prevalerende belang bij het effectief organiseren van onze klantgerelateerde bedrijfsprocessen, art. 6 lid 1 f. 

Informatie die we in het algemeen verzamelen: 

De persoonlijke informatie die Groeneveld-BEKA over u kan verzamelen is onder andere: 

 • Identificerende informatie, zoals uw naam, alias, postadres, het land waar u woont, unieke persoonlijke identificatie, online persoonlijke identificatie, internet protocol adres, e-mailadres, telefoonnummer, identificatie van sociale media (bijv. Twitter gebruikersnaam, Instagram naam, etc.). 
 • Informatie over activiteiten op internet of ander elektronisch netwerken, zoals uw browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie betreffende uw interacties met Groeneveld-BEKA (onder andere interactie met Groeneveld-BEKA online, via mobiele toepassingen en via advertenties), en geolocatie-informatie, zoals geografische lengte en breedte. 
 • Informatie over werk, dienstverband of opleiding, zoals uw functie, werkadres, arbeidsverleden en andere werkgerelateerde informatie. 
 • Afgeleide informatie uit de persoonlijke informatie die we verzamelen om een profiel te maken dat uw voorkeuren weergeeft. Er kan een profielscore worden gemaakt gebaseerd op uw interacties met onze websites en reacties op e-mailberichten. Dit kan resulteren in specifiekere reacties op uw vragen en het ontvangen van verkoop- en marketinginformatie. 

We verzamelen niet al deze soorten persoonlijke informatie in alle gevallen, of gebruiken dezelfde hoeveelheid persoonlijke informatie voor alle soorten personen of toepassingen. Uw persoonsgegevens worden altijd uitsluitend verwerkt voor de betreffende onderliggende rechtmatige doelen. Raadpleeg de privacy-informatie in deze privacyverklaring over de verschillende opties om interactie te hebben met onze website (“2. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens"). 

Informatie die wij verwerken als u op onze website surft

 • Naam van uw internet-provider
 • Informatie over de website van waaraf u ons bezocht (verwijzende URL)
 • Uw webbrowser en besturingssysteem
 • Uw IP-adres
 • Om redenen van technische veiligheid en speciaal om aanvallen op onze IT-infrastructuur te voorkomen, slaan we die gegevens voor een periode van 26 maanden op. De rechtsgrond voor dit verwerken is ons gerechtvaardigde belang in veiligheid en het veilig beheren van onze website. 

Informatie die we kunnen verwerken met betrekking tot een contractaanvraag, een service-plaatsingsverzoek, een service- of smeermiddelcontract of een aanvraag voor een offerte:

 • Naam, achternaam
 • Bedrijf
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer vast of mobiel
 • Inhoud en onderwerp van uw aanvraag 

Informatie die we kunnen verwerken als u contact met ons opneemt om actief te worden als dealer van Groeneveld-BEKA-producten / -services:

 • De reden waarom u van plan bent om Groeneveld-BEKA-dealer te worden
 • Uw bedrijfstak
 • Uw zakelijke activiteit 

Informatie die we kunnen verzamelen als u online solliciteert naar een functie bij Groeneveld-BEKA:

 • Alle gegevens die u verstrekt. Als wij vragen om het verplicht verstrekken van gegevens, zullen we dit bij het plaatsen van een vacature duidelijk aangeven. 

Informatie die we kunnen verwerken betreffende het downloaden van een whitepaper/nieuwsbriefaanmelding

 • Naam, achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer vast of mobiel
 • Land
 • Bedrijf 

2. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

We kunnen uw gegevens op verschillende manieren gebruiken, onder andere: 

 • Om interactie mogelijk te maken tussen u en Groeneveld-BEKA, zoals het mogelijk maken van onze aankoop of verkoop van goederen en diensten en in het algemeen om ons bedrijf uit te oefenen, om u en de organisatie waaraan u gerelateerd bent te ondersteunen bij uw interacties met Groeneveld-BEKA, om te diagnosticeren, repareren en om service- en kwaliteits-issues te traceren, om een bestelling, download, retour of vervanging mogelijk te maken, om gevraagde productinformatie te verstrekken, om te communiceren met u over de account van uw werkgever of met betrekking tot overig gebruik van uw persoonlijke informatie die verder gaat dan de reikwijdte van deze lijst, om personen te verifiëren die interactie hebben met Groeneveld-BEKA, en te reageren op uw verzoeken, klachten en vragen. 
 • Voor onze eigen interne bedrijfsdoelen, zoals evalueren of beoordelen van het gebruik, de prestatie en veiligheid van programma's en technologieën gerelateerd aan interacties met Groeneveld-BEKA, om de kwaliteit van uw interacties met Groeneveld-BEKA te evalueren en verbeteren, om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, uw reacties op enquêtes of vragenlijsten te verwerken en catalogiseren, om data-analyses en testen uit te voeren en een correcte bedrijfs- en andere relevante administratie bij te houden.  
 • Om juridische, veiligheids of beveiligingsredenen, zoals om te voldoen aan wettelijke eisen, om de veiligheid, eigendommen en rechten van Groeneveld-BEKA, degenen die interactie hebben met Groeneveld-BEKA en anderen te beschermen, en om veiligheidsincidenten of andere kwaadwillige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, voorkomen en erop te kunnen reageren. 
 • Voor marketing, zoals het verkopen van onze producten en diensten of die van derden, voor het uitvoeren en organiseren van marketingenquêtes, vragenlijsten, promoties, evenementen en wedstrijden, om onze inhoud te verbeteren en om u potentieel commerciële e-mails te zenden (onderworpen aan voldoen aan toepasselijke wetgeving).  
 • In een geanonimiseerde of geaggregeerde vorm, dat wil zeggen op een manier die u niet kan identificeren, voor elk doel. 
 • Voor elk ander doel dat verenigbaar is met het bovenstaande of waarvoor u expliciet toestemming geeft. 
 • In een aantal van de hierboven genoemde gevallen is het verstrekken van bepaalde gegevens noodzakelijk om ons in staat te stellen om de verzochte interactie, service, contract, etc. te bieden. Informatie die verplicht is in het betreffende proces is duidelijk gemarkeerd waar die informatie wordt gevraagd. Als u de als verplicht gemarkeerde gegevens niet verstrekt, kan het zijn dat een interactie, service, contract, etc. niet volledig kan worden totstandgebracht/uitgevoerd. Wat betreft de cookies die we kunnen gebruiken op onze website, kan het niet accepteren ervan ertoe leiden dat u niet alle aangeboden diensten kunt gebruiken. 

3. Met wie delen wij uw informatie? 

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met personen en entiteiten anders dan de gelieerde Groeneveld-BEKA-onderneming die deze oorspronkelijk heeft verzameld, waaronder de hieronder omschreven categorieën ontvangers. 

 • Gelieerde- en dochterondernemingen: We kunnen uw persoonlijke informatie delen binnen de groep bedrijven waartoe Groeneveld-BEKA behoort (Timken bedrijvengroep) (moederbedrijven, gelieerde bedrijven, dochterondernemingen, business units en andere bedrijven die gezamenlijk eigendom delen) voor de hierboven omschreven doelen. We verwijzen naar de privacyverklaring van Timken voor meer informatie over het verwerken van persoonlijke informatie door Timken. 
 • Externe dienstverleners: We kunnen uw persoonlijke informatie delen met externe dienstverleners die werken namens Groeneveld-BEKA om een interactie mogelijk te maken met Groeneveld-BEKA die u aanvraagt of om onze relatie te ondersteunen met u en de zakenpartner waaraan u bent gerelateerd. Voorbeelden van deze dienstverleners zijn onder andere hosting service providers, aanbieders van IT-systemen en -diensten, analysebedrijven en marketingbedrijven. We kunnen andere bedrijven contracteren om bepaalde diensten te leveren, waaronder verzending, verificatie van identiteit, e-maildistributie, marktonderzoek, promotiemanagement en verwerking van betalingen. We verstrekken deze bedrijven uitsluitend de informatie die ze nodig hebben om hun diensten te verlenen en werken met hen samen om te verzekeren dat uw privacy wordt gerespecteerd en beschermd.  
 • Zakenpartners:We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen met bepaalde zakenpartners, zoals onze bevoegde distributeurs. 
 • Voor juridische- en veiligheidsdoelen: We kunnen uw persoonlijke informatie delen met rechtshandhaving of andere overheidsinstanties voor het voldoen aan wettelijke of juridische eisen, om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen en om uw rechten en het eigendom of veiligheid van Groeneveld-BEKA, onze zakenpartners en derden te beschermen.  
 • In verband met een transactie: Als wij, of een deel of al onze eigendommen, fuseren of worden overgenomen door een andere entiteit, waaronder door verkoop, zullen we uw persoonlijke informatie delen met die entiteit voor zover dat is toegestaan door toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. 
 • Uw werkgever of collega's: Als u interactie heeft met Groeneveld-BEKA in verband met uw dienstverband, kunnen uw werkgever, collega's, of andere personen aangewezen door uw werkgever persoonlijke informatie bekijken die we verzamelen in verband met uw gebruik van of interactie met Groeneveld-BEKA. 

Groeneveld-BEKA verkoopt uw persoonlijke informatie niet. We kunnen persoonlijke informatie voor elk doel anonimiseren of aggregeren om te delen met derden. In een dergelijke situatie zorgen we ervoor dat de informatie op geen enkele manier gerelateerd kan worden aan een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. 

4.Gegevensbeveiliging en bewaren 

Groeneveld-BEKA heeft passende veiligheidsprocedures en technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen niet bedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, onthulling, wijziging of gebruik.  

Groeneveld-BEKA bewaart persoonlijke informatie alleen zolang dat nodig is om te voldoen aan de vermelde doelen waarvoor de persoonlijke informatie is verzameld of op andere wijze verwerkt, en daarna alleen voor gerechtvaardigde wettelijke of zakelijke doelen, zoals (i) waar dit wordt opgelegd door wet, contract of gelijksoortige verplichtingen van toepassing op Groeneveld-BEKA's bedrijfsactiviteiten, (ii) voor het behouden, oplossen, verdedigen of handhaven van onze wettelijke/contractuele rechten, en (iii) indien vereist om een adequate en accurate bedrijfs- en financiële administratie te voeren. We zullen persoonlijke informatie verwijderen zodra het doel voor het gebruik ervan is voltooid en er geen noodzaak meer bestaat om de informatie te bewaren voor een van de hierboven beschreven doelen, behalve indien toegestaan of vereist door toepasselijk recht.  

5.Privacy van kinderen 

Interacties met Groeneveld-BEKA zijn bedoeld voor personen met een leeftijd van 16 jaar of ouder. Interacties van Groeneveld-BEKA worden niet gericht op, verkocht aan en zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. [Groeneveld-BEKA verzamelt niet bewust informatie, inclusief persoonlijke informatie, van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u denkt dat we niet opzettelijk persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, neemt u dan contact op met ons op het onderstaande adres en we zullen redelijke inspanningen doen om de informatie van het kind te verwijderen uit onze databases. Groeneveld-BEKA verkoopt ook geen enkele informatie van minderjarigen jonger dan 16 jaar.  

6.Externe koppelingen  

Bij de interactie met Groeneveld-BEKA kunt u koppelingen tegenkomen naar externe websites of andere online diensten, waaronder koppelingen ingebed in advertenties van derden of sponsorinformatie, waarop Groeneveld-BEKA geen controle uitoefent. Groeneveld-BEKA is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken en het gegevensverzamelingsbeleid van deze diensten. U dient de privacyverklaringen van deze diensten te raadplegen voor meer informatie.  

7.Gebruiksvoorwaarden 

De Gebruiksvoorwaardenvoor interacties met Groeneveld-BEKA kunnen worden gevonden via de koppeling. 

8.Onderdeel EER privacywetgeving 

Dit onderdeel is van toepassing als EER gegevensbeschermingswetgeving van toepassing is op onze verwerking van uw persoonlijke informatie. Bij een conflict tussen informatie in dit onderdeel en de rest van de Verklaring, zal dit EER-onderdeel van toepassing zijn.  

Onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie als verwerkingsverantwoordelijken zal afhangen van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we die verzamelen. In veel gevallen zullen we persoonlijke informatie over u verwerken op basis van de volgende wettelijke basis: 

 • Gerechtvaardigd belang, art. 6 lid 1 f EU-AVG – we kunnen persoonlijke informatie verwerken om te voldoen aan onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten, ondersteunen van onze sales en bedrijfsactiviteiten, en beveiliging van onze systemen, faciliteiten en personeel. Waar we dat doen, zullen we naar behoren beoordelen of onze belangen zwaarder wegen dan de belangen van de betreffende betrokkene en we zullen de verwerking niet uitvoeren als niet wordt voldaan aan die voorwaarde. Een voorbeeld voor het verwerken van uw persoonsgegevens in ons gerechtvaardigde belang is de verwerking voor het veilig exploiteren van onze website. 
 • Wettelijke verplichting, art. 6 lid 1 c EU-AVG – we verwerken persoonlijke informatie om te voldoen aan geldige wet- en regelgeving.  
 • Uitvoering van een overeenkomst, art. 6 lid 1 b EU-AVG – we verwerken persoonlijke informatie om onze verplichtingen uit een overeenkomst uit te voeren of eraan te voldoen (totstandbrenging/uitvoering/beëindiging) die u aangaat met ons of met uw werkgever of andere zakenpartner waarmee u bent gelieerd. Voorbeelden voor het verwerken van uw persoonsgegevens in ons gerechtvaardigde belang zijn: De verwerking uitgevoerd om te beslissen of we een contractuele relatie aangaan als een betrokkene een sollicitatie verzendt, een aanvraag voor een service- en/of smeermiddelcontract of dergelijke. 
 • Toestemming, art. 6 Iid 1 a EU-AVG – we kunnen uw persoonlijke informatie verwerken gebaseerd op toestemming; als dit het geval is, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen in het bovenstaande onderdeel “Contact opnemen met ons”. Als we uw toestemming vragen voor het verwerken van gevoelige gegevens, zullen we u hierover expliciet informeren. Voorbeelden voor het verwerken van uw persoonsgegevens in ons gerechtvaardigde belang zijn: Uw toestemmingsverklaring betreffende het gebruik van tracking-tools op onze websites.  

9.Internationaal doorgeven van uw persoonlijke informatie 

Gelieerde en niet-gelieerde derden waarmee we de persoonlijke informatie delen, bevinden zich in verschillende landen, waaronder landen buiten de EER, zoals de Verenigde Staten. Doorgeven naar landen buiten de EER vindt plaats met toepassing van een geaccepteerd mechanisme van gegevensdoorgifte, zoals de Europese standaardcontractbepalingen (inclusief de passende waarborgen, indien vereist), bindende bedrijfsvoorschriften, goedgekeurde gedragscodes en certificeringen, of op basis van toelaatbare statutaire afwijkingen. Neem contact op met DataPrivacyOffice@Timken.com, als u meer informatie wilt ontvangen of, indien beschikbaar, een kopie van het relevante mechanisme van gegevensdoorgifte. 

10. Uw EER privacyrechten 

Als u interactie heeft met Groeneveld-BEKA vanuit de EER of waar EER-gegevensbeschermingswetten van toepassing zijn, met bepaalde wettelijke uitzonderingen en beperkingen, kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot persoonlijke informatie: 

Inzage. U heeft het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonlijke informatie en bepaalde andere informatie over die verwerking, bovendien heeft u het recht om een kopie van die persoonlijke informatie te verkrijgen. 

Rectificatie. U heeft het recht om te verzoeken om rectificatie van onjuiste persoonlijke informatie en om vervollediging van onvolledige persoonlijke informatie. 

Bezwaar. Waar wij uw persoonlijke informatie verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld voor profilering), kunt u ons vragen om te stoppen met de verwerking ervan en we moeten dat doen tenzij we denken dat we een prevalerende gerechtvaardigde grond hebben om door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke informatie, of we moeten die verwerken voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. Bovendien heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken als uw persoonlijke informatie wordt verwerkt ten behoeve van direct marketing. 

Overdraagbaarheid. U kunt persoonlijke informatie ontvangen die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en u heeft het recht die gegevens aan anderen over te dragen of ons te vragen dit te doen.  

Beperking. U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken in bepaalde situaties, bijvoorbeeld als u de juistheid ervan of de grond voor de verwerking wilt vaststellen. 

Wissing. U kunt verzoeken om wissen van uw persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als u uw toestemming heeft ingetrokken voor de verwerking ervan, als wij geen goede grond meer hebben om de verwerking voort te zetten, of wanneer u uw recht heeft uitgeoefend om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hierboven). 

Recht om een klacht in te dienen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw bevoegde toezichthoudende autoriteit en we zullen samen met hen werken aan een oplossing. We willen echter graag de kans krijgen om uw zorgen samen met u te bespreken voordat u de toezichthoudende autoriteit benadert, en moedigen u daarom aan om in eerste instantie contact met ons op te nemen, waarbij uw recht om direct contact op te nemen met de autoriteit op geen enkele wijze wordt beperkt.  

Recht om toestemming te weigeren of in te trekken. Als wij u vragen om toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken, bent u vrij om te weigeren om uw toestemming te geven en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Waar u uw toestemming intrekt, zullen we stoppen om deze te gebruiken voor het specifieke doel, tenzij we een andere rechtsgrond hebben om deze te gebruiken. 

Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. Zulke besluiten worden niet genomen bij Groeneveld-BEKA. 

 U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen door gebruik te maken van de informatie in de “Contactinformatie” (onderdeel 13) hieronder.  

11. Hoe we gebruikmaken van cookies en tools voor automatische gegevensverzameling 

Onze websites

Onze websites maken gebruik van cookies en tools voor automatische gegevensverzameling. Raadpleeg voor meer informatie ons Cookiebeleid.  

Online advertenties

Groeneveld-BEKA adverteert op de websites van derden. Deze derden kunnen cookies of tools gebruiken om informatie te verzamelen over uw browse-activiteiten om advertenties te bieden die relevant zijn voor uw interesses. U kunt het ontvangen van gerichte advertenties beheren door deze websites te bezoeken:  in de EU: https://www.youronlinechoices.eu/ 

in de V.S. en andere regio's: http://www.aboutads.info/consumers 

Marketingberichten

We leveren marketingberichten over Groeneveld-BEKA met een mechanisme voor afmelding in elk bericht om onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen en onze salesactiviteiten te ondersteunen. U kunt zich voor alle berichten afmelden door te klikken op

“afmelden” in de e-mail zelf of door contact op te nemen met DataPrivacyOffice@Timken.com

12.Contactinformatie 

Als u vragen heeft over deze Verklaring, over het uitoefenen van een van uw rechten en of ze van toepassing zijn op een bepaalde verwerkingsactiviteit, kunt u contact opnemen met: 

Moederbedrijf en mede-verwerkingsverantwoordelijke

The Timken Company (US)

4500 Mount Pleasant Street NW

North Canton, Ohio 44720, USA 

Contactinformatie mede-verwerkingsverantwoordelijke

Contact: Data Privacy Office

E-mail: DataPrivacyOffice@timken.com

Telefoon: +1-234-262-2207; gratis (in V.S.): +1-866-846-5369; Internationaal: +011 234-262-2207 

Deze Verklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 27 juli 2021.

 

 

Contact us

Contactgegevens

Captcha code

Klik op de afbeelding voor een andere code.

Zoeken

Please select your region and language

We gebruiken cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website. Als u meer informatie wilt of uw cookie-instellingen wilt wijzigen op uw computer of apparaat, raadpleegt u dan ons cookiebeleid. Door klikken op de knop “accepteren” gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies die verder reiken dan puur technische functionaliteit - zoals genoemd in ons cookiebeleid.